เริ่มใช้งาน Machine Learning ด้วย TensorFlow.js | Skooldio Tutorials

เริ่มใช้งาน Machine Learning ด้วย TensorFlow.js

1,068
25 มี.ค. 2563
0
ดูภายหลัง
แชร์

เรียนรู้การใช้งานโมเดลสำเร็จรูป (Pre-trained Model) ใน TensorFlow.js โดยในวิดีโอนี้ เราจะแสดงตัวอย่างการใข้งาน MobileNet ในการทำ Image Classficiation เพื่อทำนายว่ามีอะไรอยู่ในภาพหรือวีดีโอ และ Universal Sentence Encoder ในการสร้าง Vector representation หรือ Embeddings เพื่อนำไปใช้ในหาความเหมือนของประโยคหรือนำไปใช้ต่อในโมเดลอื่นๆ


คลิปที่เกี่ยวข้อง