เริ่มใช้งาน Machine Learning ด้วย TensorFlow.js

992
0
SHARE

เรียนรู้การใช้งานโมเดลสำเร็จรูป (Pre-trained Model) ใน TensorFlow.js โดยในวิดีโอนี้ เราจะแสดงตัวอย่างการใข้งาน MobileNet ในการทำ Image Classficiation เพื่อทำนายว่ามีอะไรอยู่ในภาพหรือวีดีโอ และ Universal Sentence Encoder ในการสร้าง Vector representation หรือ Embeddings เพื่อนำไปใช้ในหาความเหมือนของประโยคหรือนำไปใช้ต่อในโมเดลอื่นๆ


คลิปที่เกี่ยวข้อง