ดึงและวิเคราะห์ข้อมูล The Secret Sauce ด้วย Power Query (Excel / Power BI) | Skooldio Tutorials

ดึงและวิเคราะห์ข้อมูล The Secret Sauce ด้วย Power Query (Excel / Power BI)

513
28 มี.ค. 2563
0
ดูภายหลัง
แชร์

เรียนรู้เทคนิค Power Query ที่ใช้ได้ทั้งใน MS Excel และ Power BI ผ่านตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูล The Secret Sauce Podcast ตั้งแต่การดึงข้อมูล RSS Feed จาก Podbean การจัดรูปแบบข้อมูลประเภทวันที่ การสร้างคอลัมน์ใหม่จากตัวอย่าง รวมไปถึงการใช้งาน Pivot Table เพื่อสรุปผลจากข้อมูล

Original content from https://www.youtube.com/watch?v=_ojwUUuazHU


คลิปที่เกี่ยวข้อง