TypeScript คืออะไร

245
0
SHARE

ทำความรู้จักกับภาษา TypeScript ว่า TypeScript นั้นคืออะไร และสอนการใช้งานเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ไม่เคยเขียนมาก่อนแต่รู้ภาษา JavaScript


คลิปที่เกี่ยวข้อง