กวิน เมศร์ศิริตระกูล
Product Manager, Ex UX/UI Designer
ชอบทำงานหลาย ๆ ด้าน สนุกกับการทำงานหลาย ๆ แบบ เคยเป็นทั้ง Dev และ UX/UI Designer ปัจจุบันรับหน้าที่เป็น Product Manager ที่ Skooldio ;)
Buy Me a Coffee at ko-fi.com
0 Tutorials